Страница с учебници на "ПЕДАГОГ 6" за безплатно електронно ползване

5. клас

Човекът и природата
География и икономика
Изобразително изкуство

6. клас

Човекът и природата
География и икономика
Изобразително изкуство

7. клас

Химия и опазване на околната среда

Този безплатен ресурс е предназначен за лично ползване.
Всяко копиране, размножаване и сваляне е строго забранено.